234

نامش که بیاید

تن ِ تمام عاشقانه‌ها میلرزد

سطرهای سپید جاده‌ی تنهایی را پرمیکند

اشک جای شبنم را میگیرد

*جدایی را میگویم!

/ 0 نظر / 12 بازدید