116

گرمای تابستان

انگار کلرهای قلبمان را روشن کرده

انگار سبز ِ بهاری ِ بادجه‌‌ها را زرد کرده

انگار سرخی و شادی گونه‌هایم را پاک کرده

/ 0 نظر / 3 بازدید