52

ماهی در تنگ همچو روح در بدنم میماند

در جستجوی راهی که به دریا میرسد

تا به سر منشا هستیش برسد

راستی، تو میدانی

از کدامین راه به تو میرسم؟

/ 0 نظر / 2 بازدید