30

لبانت که با حرص لبانم را می بلعد

دستانت که با اشتیاق تنم را جستجو می کند

چشمانت که نقاط بدنم را نظاره می کند

آتش میگیرم برای هم‌خوابه شدن با تو

/ 0 نظر / 2 بازدید