87

میبینی حالم را؟

بی تو چشمانم لج میکنند

بی تو به خواب راضی نمیشوند

بی تو قلبم به من هشدار میدهد

آخر با صدای قلب تو تنظیمش کردم

/ 0 نظر / 2 بازدید