268

تنها ماهی قلب طوفانی یک مرد

در تکاپوی سکوت عاشقانه یک قلب

با غروری در خلوت تنهایی یک مرد

در آرزوی حکمرانی در میانه ی یک قلب

/ 0 نظر / 7 بازدید