27

مغزم فرمان ایست میدهد هرگاه می خواهم خوبی‌هایت را جمع بزنم

بیا پایین، ای زیباترین، بیا به وسعت درکم باش

من تو را با این همه خوبی چگونه در ذهنم بگنجانم؟

/ 0 نظر / 2 بازدید