40

پاسی از شب را بخاطر من در خیابان گذراندی

پای آن بادجه‌ی سبز عشق را آب میدادی

حرف‌هایت، ارتعاش صدایت، حست حتی نگاهت

عاشقانه بود، میدانم عاشقم شدی

یک بار دیگر اعتراف میکنی؟ آری اعتراف کن این بار نه آرام

بلند بگو : خیلی، خیلی زیاد ...

/ 0 نظر / 2 بازدید