60

قلب ِ من خسته نیستی بس که تپیدی؟

چند لحظه بیارام روحم تمنای نفس دارد

تو که نتوانستی دوریش را پایان دهی

شاید این بی‌کالبد مرا به او برساند

/ 0 نظر / 2 بازدید