47

دستم را که میگیری دنیا وارونه میشود

به جای به دنیا آمدن تا عرش بالا میروم

میشود دستم را ول نکنی؟

میخواهم جدا از آدم‌ها

در آغوشت متولد شوم نه در زمین

*تولدم مبارک!

/ 0 نظر / 2 بازدید