3

داشتم به تو فکر میکردم، این که چقدر از کارهات ساده میشه به علاقت پی برد

فقط کافیه وقتی به ظاهر حواسم جای دیگس به تو توجه کنم که به من نگاه میکنی

یا وقتی لب‌هات رو روی لبهام میذاری و با اون نگاه جالبت بهم نکاه میکنی و میگی دوست دارم!

/ 0 نظر / 5 بازدید