37

میدانم در حقت بدی کردم اما بدان

از سادگیم بود که چنین شد روزگارمان

میدانم آن گونه که تو برگزیدی نماندم اما بدان

دلیلش را نمی فهمیدم

/ 0 نظر / 2 بازدید