114

شاید غم حرف‌های پر اندوهمان است

شاید غم سفر چند روزه‌ی من است

شاید هم غمی‌ست از جنس غربت

/ 0 نظر / 2 بازدید