215

چشمانم از یادت تب دارند

لبهایم از یادت میلرزند

افکارم از یادت نالانند

*چیزی درچشمانم رفته، انگار!

/ 0 نظر / 6 بازدید