256

من در سردترین فصل ِ سال

تو در گرمترین ِ آنان

مکمل بودن ِ ما از همینجا آغاز شد

* 3 روز مانده!

/ 0 نظر / 5 بازدید