230

چشمانت را ببند

تا بر لبانت شروعی عاشقانه حک کنم

گرمای حضور را میان دستانت پنهان کنم

در گوشه‌ی قلبت خاطرات دو ساله را چال کنم

*سالگرد با تاخیر مبارک عزیزدلم :-*

/ 0 نظر / 6 بازدید