65

با چنان لحن محکمی گفتی

که تمام شک‌هایم بمیرند

یک بار دیگر همانگونه بگو :

خیلی دوستت دارم!

/ 0 نظر / 2 بازدید