283

ماهی ِ سرخ و شاد ِ حوض ِ آرام ِ حیاط

در روز ِ خزان دیده ی بهاری حیاط

با وزش ِ سوزناک ِ باد ِ پریشان

غرق شد در دریای خروشان ِ افکار ِ پریشان

/ 0 نظر / 15 بازدید