54

کنار ساحل که قدم میزنی

از دل تنگیم که به یادم مینشینی

بوسه های عاشقانه ای که به سمتت میایند

را بگیر :-*

/ 0 نظر / 4 بازدید