233

شب‌ها که در آغوشم میگیری

دستانم محکم‌تر به بازوهایت چنگ میزنند

و تنها به یک چیز می‌اندیشم :

فردا در عطر دستانم غرق می‌شوم!

/ 0 نظر / 6 بازدید