56

میدانی بی تو قلبم آرام میزند شاید هم نمیزند

بی تو روحم آرام میگیرد شاید هم گم میشود

بی تو جسمم گوشه ای دنج میابد

بی تو اشک‌هایم هیچ نمیفهمند جز :

او نیست!

/ 0 نظر / 4 بازدید