33

دلگیری از من و من تنها دلیلش را حدس میزنم

نمیدانم وقت گذراندن‌های من با تو چه بیهوده و چه مفید، غم دارد؟

اگر آنقدر زمان با تو بودن سریع می گذرد این نشانه اتلاف زمانمان است؟

چرا + نمی بینی؟

*خُب یه مقدار دلگیر شدم اما فرض میکنم اشتباه برداشت کردم

/ 0 نظر / 4 بازدید