91

تا در توانم بود در دو بعد عاشقانه کوشیدم!

میدانم بسیار عیب داشت اما توانم را برایش صرف کردم

اشتباه است گر بپنداری من عمالت را نادیده گرفتم

اما گاه من شرایط را هیچ نمی دانستم

جهلم سبب غفلتم از عملت بود

*دوستت دارم!

/ 0 نظر / 2 بازدید