71

ورودت به قلب آرام من به اختیار تو بود

اما خروجت به دست هیچ کس ممکن نیست

تو فرمانروای این آرامگاه متروک شدی

و دیگر آن جز تو کسی را نمی پذیرد

/ 0 نظر / 2 بازدید